Thông tin

"1000 SẢN PHẨM GIẢM GIÁ"Thông tin khi mua hàng trong tháng 6 tại TECHWORLD

Xem ngay
Techworld Mobile

Danh mục

Tra cứu
đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng

Vui lòng nhập địa chỉ email:
Vui lòng nhập mã đơn hàng:
0 Giỏ
hàng
Tuyển Dụng Tin tức

Từ 10 - 15 Triệu

Apple Samsung

Sắp xếp theo

iPhone 12 Pro Max Quốc tế Hàng cũ 128GB

iPhone 12 Pro Max Quốc tế Hàng cũ 128GB

11.790.000 đ 12.590.000 đ
15 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
Samsung Galaxy S23 Plus 8GB/256GB Chính hãng 99%

Samsung Galaxy S23 Plus 8GB/256GB Chính hãng 99%

13.500.000 đ 17.890.000 đ
9 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
Samsung Galaxy S23 8GB/128GB Chính hãng

Samsung Galaxy S23 8GB/128GB Chính hãng

12.800.000 đ 13.990.000 đ
14 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 14 Plus 128GB - 99% A+ (LL/A)

iPhone 14 Plus 128GB - 99% A+ (LL/A)

13.390.000 đ 14.990.000 đ
15 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 14 128GB - Quốc Tế 99% A+ (LL/A)

iPhone 14 128GB - Quốc Tế 99% A+ (LL/A)

12.190.000 đ 17.890.000 đ
12 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro 512GB Quốc tế Hàng cũ

iPhone 11 Pro 512GB Quốc tế Hàng cũ

7.890.000 đ 10.090.000 đ
13 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro Max Chính hãng Quốc tế 128GB - 99%

iPhone 12 Pro Max Chính hãng Quốc tế 128GB - 99%

12.490.000 đ 14.390.000 đ
12 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 256GB Quốc tế  - 99%

iPhone 12 256GB Quốc tế - 99%

8.190.000 đ 10.990.000 đ
8 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro Max 512GB Quốc tế - 99%

iPhone 11 Pro Max 512GB Quốc tế - 99%

9.790.000 đ 12.190.000 đ
11 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro 256GB Quốc tế - 99%

iPhone 11 Pro 256GB Quốc tế - 99%

7.790.000 đ 9.990.000 đ
5 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro Max 256GB Quốc tế - 99%

iPhone 11 Pro Max 256GB Quốc tế - 99%

9.290.000 đ 11.690.000 đ
7 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc tế - 99%

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc tế - 99%

8.090.000 đ 10.590.000 đ
1 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G) 12GB/256GB - 99%

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G) 12GB/256GB - 99%

8.990.000 đ 13.490.000 đ
9 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12GB/128GB Chính hãng

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12GB/128GB Chính hãng

16.700.000 đ 19.990.000 đ
7 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB Chính hãng

Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB Chính hãng

10.390.000 đ 11.890.000 đ
15 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
Samsung Galaxy S23 FE 8GB/256GB Chính hãng

Samsung Galaxy S23 FE 8GB/256GB Chính hãng

12.190.000 đ 13.890.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro Quốc tế 128GB - 99% A+

iPhone 12 Pro Quốc tế 128GB - 99% A+

9.690.000 đ 13.990.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro Max Quốc tế Hàng cũ 256GB

iPhone 12 Pro Max Quốc tế Hàng cũ 256GB

12.590.000 đ 14.390.000 đ
21 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro Max 256GB - 99% A+ (2 Sim Vật Lý)

iPhone 12 Pro Max 256GB - 99% A+ (2 Sim Vật Lý)

13.590.000 đ 15.390.000 đ
15 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro Max Chính hãng Quốc tế 128GB - 99% A+

iPhone 12 Pro Max Chính hãng Quốc tế 128GB - 99% A+

12.790.000 đ 13.390.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc tế Hàng cũ

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc tế Hàng cũ

7.690.000 đ 10.190.000 đ
13 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro Max  64GB Quốc tế - 99% A+

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc tế - 99% A+

8.390.000 đ 10.890.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro Max 256GB Quốc tế - 99% A+

iPhone 11 Pro Max 256GB Quốc tế - 99% A+

9.590.000 đ 11.990.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro Max 256GB Quốc tế Hàng cũ

iPhone 11 Pro Max 256GB Quốc tế Hàng cũ

8.890.000 đ 11.290.000 đ
9 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro Max 512GB Quốc tế - 99% A+

iPhone 11 Pro Max 512GB Quốc tế - 99% A+

10.090.000 đ 12.490.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro Max 512GB Quốc tế Hàng cũ

iPhone 11 Pro Max 512GB Quốc tế Hàng cũ

9.390.000 đ 11.390.000 đ
15 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro 256GB Quốc tế - 99% A+

iPhone 11 Pro 256GB Quốc tế - 99% A+

8.090.000 đ 10.290.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro 512GB Quốc tế - 99% A+

iPhone 11 Pro 512GB Quốc tế - 99% A+

8.590.000 đ 10.790.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 11 Pro 512GB Quốc tế - 99%

iPhone 11 Pro 512GB Quốc tế - 99%

8.290.000 đ 10.490.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế Hàng cũ

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế Hàng cũ

12.190.000 đ 14.190.000 đ
16 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 14 Plus Hàng cũ 128GB - (LL/A)

iPhone 14 Plus Hàng cũ 128GB - (LL/A)

12.390.000 đ 13.990.000 đ
15 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 14 Plus 128GB - 99% (LL/A)

iPhone 14 Plus 128GB - 99% (LL/A)

13.090.000 đ 14.990.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 14 Plus 128GB 99% A+ - Quốc tế (1 Sim vật lý + 1 Esim)

iPhone 14 Plus 128GB 99% A+ - Quốc tế (1 Sim vật lý + 1 Esim)

14.090.000 đ 15.990.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro  512GB Quốc tế Hàng cũ

iPhone 12 Pro 512GB Quốc tế Hàng cũ

9.790.000 đ 12.990.000 đ
22 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro 512GB Quốc tế - 99%

iPhone 12 Pro 512GB Quốc tế - 99%

10.490.000 đ 13.990.000 đ
4 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro 512GB Quốc tế - 99% A+

iPhone 12 Pro 512GB Quốc tế - 99% A+

10.790.000 đ 14.990.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro 256GB Quốc tế Hàng cũ

iPhone 12 Pro 256GB Quốc tế Hàng cũ

9.390.000 đ 13.990.000 đ
15 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro 256GB Quốc tế - 99%

iPhone 12 Pro 256GB Quốc tế - 99%

10.090.000 đ 12.990.000 đ
3 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro 256GB Quốc tế - 99% A+

iPhone 12 Pro 256GB Quốc tế - 99% A+

10.390.000 đ 14.990.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro Quốc tế Hàng Cũ 128GB

iPhone 12 Pro Quốc tế Hàng Cũ 128GB

8.690.000 đ 11.990.000 đ
18 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 12 Pro Quốc tế 128GB - 99%

iPhone 12 Pro Quốc tế 128GB - 99%

9.390.000 đ 12.990.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
Samsung Galaxy Z Flip5 8GB/256GB - Openbox 99%

Samsung Galaxy Z Flip5 8GB/256GB - Openbox 99%

12.990.000 đ 13.890.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 14 256GB 99%A+ (1 sim Vật lý + 1 esim)

iPhone 14 256GB 99%A+ (1 sim Vật lý + 1 esim)

14.590.000 đ 16.590.000 đ
0 đánh giá
Thu cũ đổi mới với giá cao nhất. LH: 094.656.9999 Tặng kèm củ sạc,dây sạc(bảo hành 1 năm, 1 đổi 1) Giảm ngay 100k, khi mua kèm thêm Tai nghe Airpods Giảm ngay 100k, khi mua kèm thêm Bàn phím Magic Giảm ngay 100k, khi mua kèm thêm Bút Pencil Khách mua 2 máy trở lên giảm 100k /máy. Khách cũ giảm ngay 100k /máy (Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi sự kiện) Giảm giá 10 - 50% khi mua phụ kiện khác Hướng dẫn lập iCloud, sao chép dữ liệu miễn phí Miễn phí ship hàng toàn quốc Trả góp qua THẺ TÍN DỤNG : Lãi suất 0% (liên kết với 24 ngân hàng) Trả góp qua GIẤY TỜ : Lãi suất thấp (trả trước từ 10 - 70% qua các CÔNG TY TÀI CHÍNH: Home Credit, Fe Credit, HD Sai Son, Mirae Asset, iCredit, CMD)
So sánh
iPhone 14 Quốc tế Hàng cũ 128GB - (LL/A)

iPhone 14 Quốc tế Hàng cũ 128GB - (LL/A)

11.190.000 đ 16.890.000 đ
15 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 14 128GB - Quốc Tế 99% (LL/A)

iPhone 14 128GB - Quốc Tế 99% (LL/A)

11.890.000 đ 17.890.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 13 Chính hãng Quốc tế 256GB - 99% A+

iPhone 13 Chính hãng Quốc tế 256GB - 99% A+

11.490.000 đ 14.990.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 13 Chính hãng Quốc tế 256GB - 99%

iPhone 13 Chính hãng Quốc tế 256GB - 99%

11.190.000 đ 13.690.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 13 Chính hãng Quốc tế Hàng cũ 256GB

iPhone 13 Chính hãng Quốc tế Hàng cũ 256GB

10.490.000 đ 12.990.000 đ
22 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 13 Chính hãng Quốc tế 128GB - 99% A+

iPhone 13 Chính hãng Quốc tế 128GB - 99% A+

10.790.000 đ 14.590.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
iPhone 13 Chính hãng Quốc tế 128GB - 99%

iPhone 13 Chính hãng Quốc tế 128GB - 99%

10.490.000 đ 12.990.000 đ
0 đánh giá
1000 Sản phẩm ưu đãi giảm giá trong thang 6 tại Techword Mobile
So sánh
Xem thêm 25 sản phẩm
Lên đầu
0778896999

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH