MENU

ÉP KÍNH IPHONE ÉP KÍNH IPHONE

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Giảm
13%
Trả góp 0% Ép kính mặt sau iPhone Xs
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt sau iPhone Xs
700.000đ 800.000đ
Giảm
18%
Trả góp 0% Ép kính mặt sau iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt sau iPhone XR
700.000đ 850.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone XR
1.100.000đ 1.250.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Ép kính mặt sau iPhone Xs Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt sau iPhone Xs Max
750.000đ 850.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone Xs Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone Xs Max
950.000đ 1.100.000đ
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone Xs
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone Xs
900.000đ
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone X
800.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 8 Plus
500.000đ 580.000đ
Giảm
10%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

  ➡ Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 8
450.000đ 500.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 7 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

  ➡ Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 7 Plus
500.000đ 580.000đ
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 7
450.000đ
Giảm
13%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 6 Plus/6S Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

  ➡ Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

  ➡ Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 6 Plus/6S Plus
350.000đ 400.000đ
Giảm
29%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 6/6S
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 6/6S
300.000đ 420.000đ
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 5/5S
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

  Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 5/5S
250.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage