gtag('config', 'AW-410696308');
MENU

ÉP KÍNH IPHONE ÉP KÍNH IPHONE

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Giảm
14%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 12 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 12 Pro Max
2.500.000đ 2.900.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 12 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 12 Pro
2.200.000đ 2.500.000đ
Giảm
24%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 12
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 12
1.900.000đ 2.500.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 12 Mini
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 12 Mini
1.500.000đ 1.700.000đ
Giảm
18%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 11 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 11 Pro Max
1.200.000đ 1.450.000đ
Giảm
58%
Trả góp 0% Ép kính mặt sau iPhone 11 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt sau iPhone 11 Pro Max
950.000đ 2.250.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 11 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 11 Pro
990.000đ 1.150.000đ
Giảm
15%
Trả góp 0% Ép kính mặt sau iPhone 11 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt sau iPhone 11 Pro
900.000đ 1.050.000đ
Giảm
10%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 11
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 11
900.000đ 1.000.000đ
Giảm
16%
Trả góp 0% Ép kính mặt sau iPhone 11
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt sau iPhone 11
800.000đ 950.000đ
Giảm
13%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone Xs Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone Xs Max
790.000đ 900.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Ép kính mặt sau iPhone Xs Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt sau iPhone Xs Max
750.000đ 850.000đ
Giảm
19%
Trả góp 0% Ép kính mặt sau iPhone Xs
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt sau iPhone Xs
650.000đ 800.000đ
Giảm
24%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone Xs
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone Xs
690.000đ 900.000đ
Giảm
6%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone XR
800.000đ 850.000đ
Giảm
18%
Trả góp 0% Ép kính mặt sau iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt sau iPhone XR
700.000đ 850.000đ
Giảm
30%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone X
600.000đ 850.000đ
Giảm
32%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 8 Plus
400.000đ 580.000đ
Giảm
34%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

  ➡ Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 8
330.000đ 500.000đ
Giảm
35%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 7 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

  ➡ Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 7 Plus
380.000đ 580.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 7
320.000đ 370.000đ
Giảm
13%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 6S Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

  ➡ Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

  ➡ Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 6S Plus
350.000đ 400.000đ
Giảm
29%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 6S
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 6S
300.000đ 420.000đ
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 5/5S/5c/5se
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

  Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 5/5S/5c/5se
200.000đ
Giảm
38%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 6
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 6
250.000đ 400.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage
k79i7sxb3xjgz5g89zm9irk9y5an15