gtag('config', 'AW-410696308');
MENU

THAY VỎ IPHONE THAY VỎ IPHONE

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Giảm
23%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 11 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 11 Pro Max
2.700.000đ 3.500.000đ
Giảm
40%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 11 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 11 Pro
2.100.000đ 3.500.000đ
Giảm
52%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 11
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 11
1.700.000đ 3.500.000đ
Giảm
32%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone Xs Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone Xs Max
1.700.000đ 2.500.000đ
Giảm
44%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone Xs
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone Xs
1.400.000đ 2.500.000đ
Giảm
56%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone XR
1.300.000đ 2.900.000đ
Giảm
50%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone X
1.350.000đ 2.700.000đ
Giảm
21%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 8 Plus
950.000đ 1.200.000đ
Giảm
30%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 7 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 7 Plus
650.000đ 920.000đ
Giảm
24%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 7
550.000đ 720.000đ
Giảm
15%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 6S Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 6S Plus
420.000đ 490.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 6S
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 6S
390.000đ 450.000đ
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 5/5S
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 5/5S
300.000đ
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 12 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 12 Pro Max
Liên hệ
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 12 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 12 Pro
Liên hệ
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 12
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 12
Liên hệ
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 12 Mini
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 12 Mini
Liên hệ
Giảm
10%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 8
790.000đ 870.000đ
Giảm
11%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 6 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 6 Plus
420.000đ 470.000đ
Giảm
13%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 6
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 6
350.000đ 400.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage
k79i7sxb3xjgz5g89zm9irk9y5an15