MENU

THAY VỎ IPHONE THAY VỎ IPHONE

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Giảm
4%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone XR
2.800.000đ 2.900.000đ
Giảm
11%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone Xs Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone Xs Max
3.500.000đ 3.900.000đ
Giảm
15%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone Xs
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone Xs
3.000.000đ 3.500.000đ
Giảm
4%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone X
2.600.000đ 2.700.000đ
Giảm
9%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 8 Plus
1.100.000đ 1.200.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 8
800.000đ 920.000đ
Giảm
10%
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 7
650.000đ 720.000đ
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 6S Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 6S Plus
600.000đ
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 6/6S/6 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 6/6S/6 Plus
550.000đ
Trả góp 0% Thay vỏ iPhone 5/5S
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay vỏ iPhone 5/5S
300.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage