gtag('config', 'AW-410696308');
MENU

SỬA CHỮA SỬA CHỮA

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Giảm
20%
Trả góp 0% Thay loa ngoài iPhone Xs Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay loa ngoài iPhone Xs Max
1.050.000đ 1.300.000đ
Giảm
29%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 11 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 11 Pro Max
2.000.000đ 2.800.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Thay loa trong iPhone Xs Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay loa trong iPhone Xs Max
950.000đ 1.100.000đ
Giảm
18%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 11 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 11 Pro Max
1.150.000đ 1.400.000đ
Giảm
25%
Trả góp 0% Thay loa ngoài iPhone Xs
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay loa ngoài iPhone Xs
900.000đ 1.200.000đ
Giảm
30%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 11 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 11 Pro
1.900.000đ 2.700.000đ
Giảm
23%
Trả góp 0% Thay loa trong iPhone Xs
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay loa trong iPhone Xs
700.000đ 900.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 12 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 12 Pro Max
2.500.000đ 2.900.000đ
Giảm
24%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 11 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 11 Pro
1.000.000đ 1.300.000đ
Giảm
30%
Trả góp 0% Thay loa ngoài iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay loa ngoài iPhone XR
700.000đ 1.000.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 12 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 12 Pro
2.200.000đ 2.500.000đ
Giảm
41%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 11
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 11
1.550.000đ 2.600.000đ
Giảm
19%
Trả góp 0% Thay loa trong iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay loa trong iPhone XR
650.000đ 800.000đ
Giảm
24%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 12
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 12
1.900.000đ 2.500.000đ
Giảm
21%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 11
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 11
950.000đ 1.200.000đ
Giảm
25%
Trả góp 0% Thay loa ngoài iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay loa ngoài iPhone X
750.000đ 1.000.000đ
Giảm
28%
Trả góp 0% Thay pin iPhone 12 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay pin iPhone 12 Pro Max
1.300.000đ 1.800.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 12 Mini
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 12 Mini
1.500.000đ 1.700.000đ
Giảm
41%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone XS Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone XS Max
1.550.000đ 2.600.000đ
Giảm
27%
Trả góp 0% Thay loa trong iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay loa trong iPhone X
550.000đ 750.000đ
Giảm
34%
Trả góp 0% Thay pin iPhone 12 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay pin iPhone 12 Pro
1.000.000đ 1.500.000đ
Giảm
18%
Trả góp 0% Ép kính mặt trước iPhone 11 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực sau ép kính

Ép kính mặt trước iPhone 11 Pro Max
1.200.000đ 1.450.000đ
Giảm
39%
Trả góp 0% Thay loa ngoài iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay loa ngoài iPhone 8 Plus
520.000đ 850.000đ
Giảm
25%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone XS Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone XS Max
900.000đ 1.200.000đ
Giảm
32%
Trả góp 0% Thay pin iPhone 12
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay pin iPhone 12
1.100.000đ 1.600.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage
k79i7sxb3xjgz5g89zm9irk9y5an15