MENU

THAY SỬA CAMERA IPHONE THAY SỬA CAMERA IPHONE

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Giảm
16%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 7 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 7 Plus
800.000đ 950.000đ
Giảm
10%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 7 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 7 Plus
1.700.000đ 1.870.000đ
Giảm
16%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone XS Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone XS Max
2.200.000đ 2.600.000đ
Giảm
25%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone XS Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone XS Max
1.200.000đ 1.600.000đ
Giảm
29%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone XS
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone XS
1.000.000đ 1.400.000đ
Giảm
17%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone XS
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone XS
2.000.000đ 2.400.000đ
Giảm
6%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone X
1.800.000đ 1.900.000đ
Giảm
17%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone X
1.000.000đ 1.200.000đ
Giảm
10%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 8 Plus
1.700.000đ 1.870.000đ
Giảm
8%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 8 Plus
900.000đ 970.000đ
Giảm
9%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 8
800.000đ 870.000đ
Giảm
7%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 8
1.400.000đ 1.500.000đ
Giảm
8%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 7
600.000đ 650.000đ
Giảm
11%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 7
700.000đ 780.000đ
Giảm
11%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 6s Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 6s Plus
490.000đ 550.000đ
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 6s Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 6s Plus
350.000đ
Giảm
15%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 6s
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 6s
400.000đ 470.000đ
Giảm
17%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 6
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 6
250.000đ 300.000đ
Giảm
13%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 6 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 6 Plus
350.000đ 400.000đ
Trả góp 0% Thay sửa camera iPhone 5s
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera iPhone 5s
200.000đ
Trả góp 0% Thay sửa camera iPhone 5
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera iPhone 5
200.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage