gtag('config', 'AW-410696308');
MENU

THAY SỬA CAMERA IPHONE THAY SỬA CAMERA IPHONE

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Giảm
29%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 11 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 11 Pro Max
2.000.000đ 2.800.000đ
Giảm
18%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 11 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 11 Pro Max
1.150.000đ 1.400.000đ
Giảm
30%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 11 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 11 Pro
1.900.000đ 2.700.000đ
Giảm
24%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 11 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 11 Pro
1.000.000đ 1.300.000đ
Giảm
41%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 11
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 11
1.550.000đ 2.600.000đ
Giảm
21%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 11
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 11
950.000đ 1.200.000đ
Giảm
41%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone XS Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone XS Max
1.550.000đ 2.600.000đ
Giảm
25%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone XS Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone XS Max
900.000đ 1.200.000đ
Giảm
38%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone XS
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone XS
1.500.000đ 2.400.000đ
Giảm
23%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone XS
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone XS
850.000đ 1.100.000đ
Giảm
32%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone X
1.300.000đ 1.900.000đ
Giảm
20%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone X
800.000đ 1.000.000đ
Giảm
18%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 8 Plus
1.550.000đ 1.870.000đ
Giảm
27%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 8 Plus
590.000đ 800.000đ
Giảm
34%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 8
1.000.000đ 1.500.000đ
Giảm
39%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 8
490.000đ 800.000đ
Giảm
18%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 7 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 7 Plus
1.550.000đ 1.870.000đ
Giảm
30%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 7 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 7 Plus
490.000đ 700.000đ
Giảm
13%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 7
680.000đ 780.000đ
Giảm
25%
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 7
450.000đ 600.000đ
Giảm
19%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 6s Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 6s Plus
450.000đ 550.000đ
Trả góp 0% Thay sửa camera trước iPhone 6s Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera trước iPhone 6s Plus
350.000đ
Giảm
26%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 6s
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 6s
350.000đ 470.000đ
Giảm
20%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 6 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 6 Plus
320.000đ 400.000đ
Giảm
17%
Trả góp 0% Thay sửa camera sau iPhone 6
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay sửa camera sau iPhone 6
250.000đ 300.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage
k79i7sxb3xjgz5g89zm9irk9y5an15