MENU

THAY CÁP CHÂN SẠC IP THAY CÁP CHÂN SẠC IP

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Giảm
15%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone XS Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone XS Max
1.500.000đ 1.750.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone XS
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone XS
1.200.000đ 1.350.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone XR
1.200.000đ 1.350.000đ
Giảm
17%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone X
900.000đ 1.080.000đ
Giảm
8%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 8 Plus
700.000đ 760.000đ
Giảm
8%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 8
600.000đ 650.000đ
Giảm
24%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 7 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 7 Plus
500.000đ 650.000đ
Giảm
28%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 7
400.000đ 550.000đ
Giảm
15%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 6S/6s Plus
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 6S/6s Plus
300.000đ 350.000đ
Giảm
17%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 6/6 Plus
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 6/6 Plus
250.000đ 300.000đ
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 5/5S
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 5/5S
200.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage