gtag('config', 'AW-410696308'); THAY CÁP CHÂN SẠC IP gtag('config', 'AW-410696308');
MENU

THAY CÁP CHÂN SẠC IP THAY CÁP CHÂN SẠC IP

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Giảm
11%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 11 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 11 Pro Max
1.650.000đ 1.850.000đ
Giảm
13%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 11 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 11 Pro
1.450.000đ 1.650.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 11
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 11
1.250.000đ 1.450.000đ
Giảm
24%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone XS Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone XS Max
950.000đ 1.250.000đ
Giảm
27%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone XS
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone XS
850.000đ 1.150.000đ
Giảm
22%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone XR
750.000đ 950.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone X
750.000đ 850.000đ
Giảm
28%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 8 Plus
550.000đ 760.000đ
Giảm
24%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 8
500.000đ 650.000đ
Giảm
31%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 7 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 7 Plus
450.000đ 650.000đ
Giảm
28%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 7
400.000đ 550.000đ
Giảm
15%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 6S/6s Plus
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 6S/6s Plus
300.000đ 350.000đ
Giảm
17%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 6/6 Plus
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 6/6 Plus
250.000đ 300.000đ
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 5/5S
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 5/5S
200.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage
k79i7sxb3xjgz5g89zm9irk9y5an15