gtag('config', 'AW-410696308');
MENU

THAY CÁP CHÂN SẠC IP THAY CÁP CHÂN SẠC IP

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0822556868
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 13 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 13 Pro Max
Liên hệ
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 13 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 13 Pro
Liên hệ
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 13
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 13
Liên hệ
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 13 Mini
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 13 Mini
Liên hệ
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 12 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 12 Pro Max
Liên hệ
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 12 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 12 Pro
Liên hệ
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 12
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 12
Liên hệ
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 12 Mini
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 12 Mini
Liên hệ
Giảm
34%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 11 Pro Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 11 Pro Max
2.000.000đ 3.000.000đ
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 11 Pro
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 11 Pro
Liên hệ
Giảm
14%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 11
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 11
1.250.000đ 1.450.000đ
Giảm
16%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone XS Max
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone XS Max
1.050.000đ 1.250.000đ
Giảm
18%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone XS
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone XS
950.000đ 1.150.000đ
Giảm
22%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone XR
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone XR
750.000đ 950.000đ
Giảm
12%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone X
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone X
750.000đ 850.000đ
Giảm
45%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 8 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 8 Plus
420.000đ 760.000đ
Giảm
39%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 8
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 8
400.000đ 650.000đ
Giảm
39%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 7 Plus
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 7 Plus
400.000đ 650.000đ
Giảm
31%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 7
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 7
380.000đ 550.000đ
Giảm
20%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 6S
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 6S
280.000đ 350.000đ
Giảm
27%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 6
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 6
220.000đ 300.000đ
Giảm
40%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 5/5S
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 5/5S
150.000đ 250.000đ
Giảm
22%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 6 Plus
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 6 Plus
250.000đ 320.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Thay cáp chân sạc iPhone 6S Plus
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

Thay cáp chân sạc iPhone 6S Plus
330.000đ 380.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage
k79i7sxb3xjgz5g89zm9irk9y5an15