Techworld Mobile

Danh mục

Tra cứu
đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng

Vui lòng nhập địa chỉ email:
Vui lòng nhập mã đơn hàng:
0 Giỏ
hàng
T-Member

Thẻ nhớ ĐT

Thẻ nhớ

Sắp xếp theo

Thẻ nhớ 32GB

Thẻ nhớ 32GB

250.000 đ
0 đánh giá
- Card Type: microSD - Capacity: 32.0 GB - Read Speed: Up to 15 MB/s - Write Speed: Up to 7.0 MB/s - Video Recording: Up to 30 min of HD video at gorgeous 1920 x 1080 resolution and 9Mbps speeds
So sánh
Thẻ nhớ 16GB

Thẻ nhớ 16GB

170.000 đ
0 đánh giá
- Card Type: microSD - Capacity: 16.0 GB - Read Speed: Up to 15 MB/s - Write Speed: Up to 7.0 MB/s - Video Recording: Up to 30 min of HD video at gorgeous 1920 x 1080 resolution and 9Mbps speeds
So sánh
Thẻ nhớ 8GB

Thẻ nhớ 8GB

120.000 đ
0 đánh giá
- Card Type: microSD - Capacity: 8.0 GB - Read Speed: Up to 15 MB/s - Write Speed: Up to 7.0 MB/s - Video Recording: Up to 30 min of HD video at gorgeous 1920 x 1080 resolution and 9Mbps speeds
So sánh
Thẻ nhớ 4GB

Thẻ nhớ 4GB

90.000 đ
0 đánh giá
- Card Type: microSD - Capacity: 4.0 GB - Read Speed: Up to 15 MB/s - Write Speed: Up to 7.0 MB/s - Video Recording: Up to 30 min of HD video at gorgeous 1920 x 1080 resolution and 9Mbps speeds
So sánh
Thẻ nhớ 2GB

Thẻ nhớ 2GB

60.000 đ
0 đánh giá
- Card Type: microSD - Capacity: 2.0 GB - Read Speed: Up to 15 MB/s - Write Speed: Up to 7.0 MB/s - Video Recording: Up to 30 min of HD video at gorgeous 1920 x 1080 resolution and 9Mbps speeds-
So sánh
Lên đầu
0946.569.999

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH