MENU

THAY MÀN HÌNH IPHONE THAY MÀN HÌNH IPHONE

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Giảm
24%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone XS Max (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone XS Max (Zin)
4.990.000đ 6.490.000đ
Giảm
8%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone XS (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone XS (Zin)
3.900.000đ 4.200.000đ
Giảm
16%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone XR (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone XR (Zin)
2.100.000đ 2.500.000đ
Giảm
23%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone X (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone X (Zin)
3.500.000đ 4.500.000đ
Giảm
19%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 8 Plus (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 8 Plus (Zin)
1.550.000đ 1.900.000đ
Giảm
11%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 8 (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 8 (Zin)
890.000đ 1.000.000đ
Giảm
17%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 7 Plus (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 7 Plus (Zin)
1.250.000đ 1.500.000đ
Giảm
11%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 7 (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 7 (Zin)
890.000đ 1.000.000đ
Giảm
16%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 6S Plus (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

  ➡ Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 6S Plus (Zin)
1.050.000đ 1.250.000đ
Giảm
19%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 6S (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 6S (Zin)
690.000đ 850.000đ
Giảm
7%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 6 Plus (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 6 Plus (Zin)
890.000đ 950.000đ
Giảm
10%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 6 (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 6 (Zin)
590.000đ 650.000đ
Giảm
40%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 5/5S (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

  ➡ Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 5/5S (Zin)
390.000đ 650.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage