gtag('config', 'AW-410696308');
MENU

THAY MÀN HÌNH IPHONE THAY MÀN HÌNH IPHONE

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0946569999
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 12 Mini (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 12 Mini (Zin)
Liên hệ
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 12 (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 12 (Zin)
Liên hệ
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 12 Pro Max (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max (Zin)
Liên hệ
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 12 Pro (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 12 Pro (Zin)
Liên hệ
Giảm
21%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 11 Pro Max (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 11 Pro Max (Zin)
6.300.000đ 7.900.000đ
Giảm
35%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 11 Pro (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 11 Pro (Zin)
5.600.000đ 8.500.000đ
Giảm
36%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 11 (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 11 (Zin)
2.900.000đ 4.490.000đ
Giảm
33%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone XS Max (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone XS Max (Zin)
4.400.000đ 6.490.000đ
Giảm
27%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone XS (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone XS (Zin)
3.100.000đ 4.200.000đ
Giảm
29%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone XR (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone XR (Zin)
2.500.000đ 3.500.000đ
Giảm
18%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone X (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone X (Zin)
2.900.000đ 3.500.000đ
Giảm
32%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 8 Plus (Zin)
 • ➡ Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 8 Plus (Zin)
1.300.000đ 1.900.000đ
Giảm
22%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 8 (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 8 (Zin)
1.100.000đ 1.400.000đ
Giảm
17%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 7 Plus (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 7 Plus (Zin)
1.250.000đ 1.500.000đ
Giảm
15%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 7 (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 7 (Zin)
850.000đ 1.000.000đ
Giảm
14%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 6S Plus (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

  ➡ Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 6S Plus (Zin)
950.000đ 1.100.000đ
Giảm
11%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 6S (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 6S (Zin)
850.000đ 950.000đ
Giảm
10%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 6 Plus (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 6 Plus (Zin)
950.000đ 1.050.000đ
Giảm
8%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 6 (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

   Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 6 (Zin)
600.000đ 650.000đ
Giảm
40%
Trả góp 0% Thay màn hình iPhone 5/5S (Zin)
 •  Vệ sinh máy miễn phí

  ➡ Tải nhạc miễn phí

   Hỗ trợ phần mềm miễn phí

   Hỗ trợ giảm 10 - 50% khi mua phụ kiện khác

   Tặng cường lực miễn phí

Thay màn hình iPhone 5/5S (Zin)
390.000đ 650.000đ
Gọi điện thoại Gọi ngay
fanpage
k79i7sxb3xjgz5g89zm9irk9y5an15