Quy định bảo hành phần mềm tại TechWorld

17/09/2014 | 02:36

- Các qui định chung về bảo hành dịch vụ phần mềm dành cho các khách hàng làm dịch vụ tại  TechWorld  (khách hàng mua máy hoặc không mua máy). - Áp dụng cho các dòng máy có trong danh sách dịch vụ của  TechWorld . - Áp dụng từ ngày 20/09/2014. - Qui định bảo hành về dịch vụ phần mềm có thể được thay đổi sau này.
Techworld Support Online Hotline 096.223.8899
Techworld Warranty Hotline 096 223 8899
Techworld Warranty Hotline 0973 820 836